Právě jsme zmigrovali všechna zařízení ze starých aplikací na nový web. O platbách za provoz čidel se dozvíte více na stránce Ceník.

Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a prohlášení o tzv. cookies

Společnost Senzoor Czech, s.r.o., IČ: 077 53 489, DIČ: CZ07753489, se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110077 (dále jen „Senzoor Czech“), Vám poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek na adrese www.senzoor.cz, které jako správce zpracovává, v souladu s nařízením EU č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („dále jen nařízení GDPR“):

 1. Kontakt na zástupce Senzoor Czech: Ing. Pavel Plachký, mail: , tel: +420 226 292 710
 2. V rámci smluvního vztahu založeného smlouvou o koupi zboží nebo též smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služeb nezbytných pro funkci senzoru, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:
  1. osobní údaje, které získáváme prostřednictvím webových stránek na adrese www.senzoor.cz výhradně po jejich zadání Vámi na této stránce:
   • identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa a kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo získané při registraci či objednávce na webové stránce www.senzoor.cz
   • kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo získané při zadání informačního kanálu pro senzor (zasílání zpráv o činnosti senzoru) – při platbě kartou identifikační údaje: disponujeme pouze anonymizovanými údaji o platební kartě, konkrétními údaji o platební kartě disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce
  2. osobní údaje, které získáváme prostřednictvím provozování webových stránek na adrese www.senzoor.cz: IP adresa, data http cookies; získávaná data http cookies lze rozdělit na kategorie:
   • technicky nezbytná, obsahující údaje k plnému fungování webových stránek na adrese www.senzoor.cz
   • statistická, obsahující údaje o četnosti a způsobu využívání či trvání doby návštěvy webových stránek na adrese www.senzoor.cz,
   • preferenční, obsahující údaje o Vašich nastaveních na webové stránce na adrese www.senzoor.cz
   • marketingová, obsahující údaje pro personalizaci reklam
 3. Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodě 2. písm. a) a dat http cookies – technicky nezbytná a preferenční je skutečnost, že jsou nezbytné pro splnění smlouvy (ať již kupní nebo o poskytování služeb), uzavřené s Vámi a umožnění funkčnosti webových stránek na adrese www.senzoor.cz.
 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů spočívajících v IP adrese je skutečnost, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, spočívající v prevenci a odhalování trestné činnosti, jež by mohla být páchána prostřednictvím webových stránek na adrese www.senzoor.cz. Právním základem pro zpracování osobních údajů spočívajících v datech http cookies – statistická je skutečnost, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, spočívajících v umožnění technického zlepšování a většího komfortu služeb poskytovaných Senzoor Czech na webových stránkách na adrese www.senzoor.cz a získání přehledu o způsobu využívání webových stránek na adrese www.senzoor.cz.
 5. Právním základem pro zpracování osobního údaje spočívajícího v e-mailové adrese je též skutečnost, že je nezbytná pro účely našich oprávněných zájmů, spočívajících v oprávnění zasílat Vám obchodní sdělení za podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodě 2 písm. a) je též skutečnost, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, spočívajících v ochraně našich právních nároků a vnitřní evidenci.
 6. Ve všech případech se jedná o smluvní požadavek na poskytnutí a zpracovávání osobních údajů. Nemáte povinnost poskytnout nám žádné osobní údaje. Současně v takovém případě nebude však možné uzavřít s námi smlouvu kupní či smlouvu o poskytování služeb.
 7. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění s Vámi uzavřených smluv kupních nebo smluv o poskytování služeb uzavřených prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.senzoor.cz, některé osobní údaje, a to IP adresu, data http cookies – statistická,
  e-mailovou adresu zpracováváme též za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, tedy umožnění řádného a komfortního fungování webových stránek na adrese www.senzoor.cz, zasílání obchodních sdělení za podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a prevenci a odhalování trestné činnosti, jež by mohla být páchána prostřednictvím webových stránek na adrese www.senzoor.cz.
 8. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to po dobu trvání smluvního vztahu s námi, a dále pak v případě osobních údajů uvedených v bodě 2 písm. A po dobu 4 let po ukončení trvání smlouvy z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů specifikovaných v bodě 5, a dále pak v případě osobních údajů uvedených v bodě 2 písm. b) v případě IP adresy po dobu 24 měsíců od ukončení trvání smlouvy z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů specifikovaných v bodě 5., v případě dat http cookies po nezbytnou dobu, a v případě e-mailové adresy po dobu trvání podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů specifikovaných v bodě 5.
 9. Některé vaše osobní údaje můžeme poskytovat následujícím příjemcům, a to poskytovatelům platebních bran a osobám zajišťující technický provoz služby či provozovatelům technologií, které pro naše služby využíváme, jakož i subjektům provádějícím doručování zboží. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů dochází vždy v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje nezískáváme od žádných třetích osob.
 10. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se zpracovávaných osobních údajů či získání potvrzení, že osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a za jakých podmínek. Stejně tak můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů, omezení zpracovávání osobních údajů či jejich výmaz, či přístup k osobním údajům, vždy za splnění podmínek nařízení GDPR. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Všechna práva je možné uplatnit a žádosti učinit též elektronicky na . Osobní údaje, které zpracováváme, můžete také přenést k jinému správci údajů.
 11. Můžete vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z důvodu, že jsou nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu. Námitky je možné učinit též elektronicky na . Proti postupu při zpracovávání osobních údajů jste oprávněni též podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tabulka cookies

Zpracovatel Platforma Cookie Popis Platnost
Nezbytné
Senzoor s.r.o. Cookiedot cookiedot_c Povolené kategorie cookies Local Storage / 365 dní
Senzoor s.r.o. Cookiedot cookiedot_v Verze souhlasu s cookies Local Storage / 365 dní
Senzoor s.r.o. Web cart Identifikátor košíku 1 měsíc
Senzoor s.r.o. Jazyková mutace pll_language Ukládá preferovanou jazykovou mutaci. 365 dní
Statistické
Google LLC Google Analytics _ga Slouží k identifikaci uživatelů 2 roky
Google LLC Google Analytics _gid Slouží k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě 24 hodin
Google LLC Google Analytics _ga_* Používá se k zachování stavu relace 2 roky
Google LLC Google Analytics _gat Používá se k omezení počtu požadavků na server 1 minuta
Google LLC Google Analytics AMP_TOKEN Obsahuje token, který lze použít k načtení Client ID ze služby AMP Client ID 30 sekund až 1 rok
Microsoft Corporation Clarity _clck Uchovává ID uživatele a předvolby, které jsou jedinečné pro daný web, jsou přiřazeny stejnému ID uživatele 1 rok
Microsoft Corporation Clarity _clsk Spojuje více zobrazení stránek uživatelem do jednoho záznamu relace 1 den
Microsoft Corporation Clarity CLID Identifikuje, kdy služba poprvé viděla tohoto uživatele na jakémkoli webu, který ji používá 1 rok
Microsoft Corporation Clarity ANONCHK Označuje, zda je MUID přeneseno do ANID, souboru cookie používaného pro reklamu. Clarity nepoužívá ANID, a proto je tento údaj vždy nastaven na 0 1 rok
Microsoft Corporation Clarity MR Udává, zda se má MUID obnovovat 7 dní
Microsoft Corporation Clarity MUID Identifikuje jedinečné webové prohlížeče, které navštěvují stránky společnosti Microsoft. Tyto soubory cookie se používají pro reklamu, analýzu webu a další provozní účely 390 dní
Microsoft Corporation Clarity SM Používá se při synchronizaci MUID napříč doménami společnosti Microsoft konec relace
Marketingové
Google LLC Google Ads _gac_* Používá se k ukládání a počítání zobrazení stránek 90 dní
Google LLC Google Ads ads/ga-audiences Obsahuje informace pro účely remarketingu ihned
Google LLC Google Ads goog_pem_mod Používá se k doručování reklam nebo retargetingu trvale
Google LLC Google Ads google_pem_mod Používá se k doručování reklam nebo retargetingu trvale
Seznam.cz, a.s. Sklik sid Sledování konverzí 30 dní
Seznam.cz, a.s. Sklik Sklik-* Retargeting 30 dní
Meta Platforms, Inc. Facebook Pixel _fbp Používá se k rozlišení a sledování uživatelů 3 měsíce
Meta Platforms, Inc. Facebook Pixel _fbc Je uložena pouze v případě, kdy uživatel navštíví web přes reklamu 3 měsíce

V Brně dne 1.9.2019